หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายก อบต.แม่กาษา
 


 
นายถนอม สอนไว
รองนายก อบต.แม่กาษา


 
นายประเสริฐ สุภเสน
รองนายก อบต.แม่กาษา
 


 
นรินทร์โชติ เจริญวสุธร
เลขานุการนายก อบต.แม่กาษา
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569