หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ติดต่อ
 
 
ทางหลวงชนบท ตาก 4016
แม่น้ำแม่ละเมา
ที่ทำการ อบต.แม่กาษา
น้ำตกแม่กาษา
รร.บ้านแม่กาษา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
ที่อยู่ : เลขที่ 728 หมู่ 2 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ : 055-030-154
โทรสาร : 055-030-154 ต่อ 108
Website : www.maekasa.go.th
E-mail : obt_maekasa@maekasa.go.th
 
 
สายตรงนายก  
โทร. 093-190-4929  
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
  สายตรงปลัด
  โทร. 081-886-6569
 
นายกำจัด จันทร์ไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
 

101 นายกฯ อบต.แม่กาษา

102 กองสาธารณสุข

103 สำนักปลัด

104 กองสวัสดิการ

105 กองการศึกษา

106 กองคลัง

107 กองช่าง

108 โทรสาร
 
แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา