องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.แม่กาษา)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย สาขาแม่สอด เลขที่ 604-0-41162-7 ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา