หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำ้ดิบ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำ้ดิบ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุการจัดจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุการจัดจัดการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ บฉ 4063 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำ้ดิบ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโกกโก่ ประจำเดือน มิ.ย. พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่กาษา ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569