หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อหนังสือและชั้นวางหนังสือตามโครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียอนุบาลตำบลแม่กาษา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 [ 20 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 20 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569