หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่กาษา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
วิสัยทัศน์ อบต.แม่กาษา
นายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
“ตำบลแม่กาษาน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ธรรมชาติคงอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง”
น้ำพุร้อนแม่กาษา
ศาสนสถานในตำบลแม่กาษา
โครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
           www.maekasa.go.th
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชน กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทันสมัยจึงได้จัดทำ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษาขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
นายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
ติดต่อ อบต.
แม่กาษา
055-030-154
 
NEWS
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เวลา 08.30 -16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ.ที่ทำการ อบต.แม่กาษา
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
-ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 596 
 
   
สายตรงนายก/รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-030-154
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP
 
     
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน บ้านแม่กื้ดหลวง ม.9 [ 5 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 148 
 
   
 
     
 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 130 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 244 
ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 [ 5 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 458 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อจ้างเหมาจัดเก็บขยะ [ 30 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 476 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 13 [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 439 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะ [ 1 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 478 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 [ 13 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 457 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 517 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 7 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 1500 
 
   
 
     
 


จ้างเหมาบริการ(บุคคล)จ้างผลิตและพิมพ์เอกสาร สนับสนุนงานการเงินและบัญชี งานบริหาร [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]

 
   
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. หนังสือสั่งการ สถ.จ. ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
     
 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อน กับ LESS [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ผลการประเมินคู่มือการการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ด่วนมาก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 เพิ่มเติม [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
ด่วนที่สุด เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567 แบบบูรณการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 103 
แนวทางบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 103 
ด่วนมาก ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
แจ้งมติคณะกรรมการพรักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ครั้งที่ 11/2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 283 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองตาก [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาด [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 121 
ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนโครงการถังขะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
 
   
     
 
อบต.น้ำรึม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดคลองสัก ตำบลน้ำรึ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.พบพระ นายกเทศมนตรีตำบลพบพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน หนูน้อยเกมส์ 256 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อพะวอ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ทุ่งหลวง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต หนองบัวเหนือ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (งวดที่ 3 ปีง [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.พบพระ ติดตั้งป้ายเตือนจราจร ลดความเร็ว และป้ายห้ามทิ้งขยะ ในเขตเทศบาลตำบลพบพระ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.ทุ่งหลวง ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งหล [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากร [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าสายลวด กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อให้บริการสอบถามและเก็บเอกสารการทำบัตรประจำตัวคนพ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการอุดหนุนกิจกรรมประเพณีส่งเสริมวัฒนธร [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสายลวด ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 
กระดานสนทนา
     
 
เว็บไซต์ อบต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ให้บริการแล้วค่ะ (11 ส.ค. 2565)    อ่าน 6798  ตอบ 0  
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 126  ตอบ 0  
การให้บริการนำ้อุปโภคช่วงฤดูแล้ง (27 มี.ค. 2565)    อ่าน 485  ตอบ 3  
ปรึกษา ปัญหากฎหมาย (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 536  ตอบ 5  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 452  ตอบ 0  
 
     
/td>
 
 
 
 
 
SERVICE
ส่วนบริการต่างๆของ อบต.เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา ความต้องหารและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
ระเบียบ แบบฟอร์ม หนังสือต่างๆ
เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชน
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
KNOWLEDGE
การรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 

ข้าวกล้องหอมมะลิ  

น้ำพุร้อนแม่กาษา  
OTOP ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ TRAVEL
 
 
 
 
 
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่กาษา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านระบบ internet ตำบล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร. 064-353-1236
 
 Facebook
อบต.แม่กาษา