หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


 
นายสมเกียรติ ทิยอด
กำนันตำบลแม่กาษา
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายพนม นามผาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายแดง ในหล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายบุญรัตน์ อุดจอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายนิคม มะโนใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายมนตรี อินต๊ะนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายอำพล ใจแก้วทิ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6


นายชาญชัย อิ่มเอิบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายสิทธิชัย ช้อยตะคุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายภิรมย์ สารขัด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569