หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
สมาชิกสภา
 
 


 
นายวิชาญ สิงห์สุเส้า
ประธานสภา อบต.
 


 
นายวิเชียร ลังกาวงค์
รองประธานสภา อบต.


 
นายจีระเดช ปันสีคำ
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นางอัญชนา กุลฤทธิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายเจริญ แสงแปลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายชาญชัย ใจแก้วทิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายอินจันทร์ ป้องวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายบุญยง ยะหัวฝาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางทองเพียร น้อยเรียน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569