หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
กำหนดการยื่นทะเบียนแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

    หมู่ที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 13 วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 14 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 16 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 11 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 7 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 6 วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 5 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 8 วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 15 วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 9 วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
    หมู่ที่ 10 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
    หมู่ที่ 12 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 14.37 น. โดย สวัสดิการ/สาธารณสุข

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569