หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ คณะอนุกรรมการ LTC  
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562

       การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ
คณะอนุกรรมการ LTC  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2562.
และพิจารณางบประมาณ ปี 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 15.57 น. โดย สวัสดิการ/สาธารณสุข

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569