หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้าแม่กึ้ดหลวง
ลำดับภาพที่ 1/6
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง
ลำดับภาพที่ 2/6
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย
ลำดับภาพที่ 3/6
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12บ้านใหม่พัฒนา
ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านแม่กึ้ดใหม่
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้าแม่กึ้ดหลวง
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12บ้านใหม่พัฒนา
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 15 บ้านแม่กึ้ดใหม่
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ถึง 25 สิงหาคม 2563 ฝ่ายซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่ที่ 1,10,3,15,2,7,14,13 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวนหลายจุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ศิริพรรณ นันตา

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ม.1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 1/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 2/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 3/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 4
ลำดับภาพที่ 4/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 5
ลำดับภาพที่ 5/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 6
ลำดับภาพที่ 6/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 7
ลำดับภาพที่ 7/47
หมู่ที่ 1 บ้านแม่กึ้ดหลวง จุดที่ 8
ลำดับภาพที่ 8/47
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 9/47
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 10/47
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 11/47
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง จุดที่ 4
ลำดับภาพที่ 12/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 13/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 14/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 15/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 4
ลำดับภาพที่ 16/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 5
ลำดับภาพที่ 17/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 6
ลำดับภาพที่ 18/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 7
ลำดับภาพที่ 19/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 8
ลำดับภาพที่ 20/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 9
ลำดับภาพที่ 21/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 10
ลำดับภาพที่ 22/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 11
ลำดับภาพที่ 23/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 24/47
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ริมเมย จุดที่ 13
ลำดับภาพที่ 25/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 26/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 27/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 28/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 4
ลำดับภาพที่ 29/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 5
ลำดับภาพที่ 30/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 6
ลำดับภาพที่ 31/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 7
ลำดับภาพที่ 32/47
หมู่ที่ 13 บ้านแม่กาษาใหม่ใหล่ท่า จุดที่ 8
ลำดับภาพที่ 33/47
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์เงิน จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 34/47
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์เงิน จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 35/47
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์เงิน จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 36/47
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์เงิน จุดที่4
ลำดับภาพที่ 37/47
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์เงิน จุดที่ 5
ลำดับภาพที่ 38/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 1
ลำดับภาพที่ 39/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 2
ลำดับภาพที่ 40/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 3
ลำดับภาพที่ 41/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 4
ลำดับภาพที่ 42/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 5
ลำดับภาพที่ 43/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 6
ลำดับภาพที่ 44/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 7
ลำดับภาพที่ 45/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 8
ลำดับภาพที่ 46/47
หมู่ที่ 15 บ้านแม่กื้ดใหม่ จุดที่ 9
ลำดับภาพที่ 47/47
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569