หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

   
 
 
ข่าวสาร
 
  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขนมวง) เพื่อให้นกัเรียนมีเจตคติที่ดี ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบทอดปฏิบัติไม่ให้สูญหาย ณ บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านนางราตรี ปันสีคำ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 11.27 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569