หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 

   
 
 
ข่าวสาร
 
  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม( ทัศนศึกษา)  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม( ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดไทยสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และเสริมทักษะการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 11.35 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569