หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศปิดเรียน (ฉบับที่ 2) ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2564 เวลา 09.49 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569