หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2606/2564 เรื่องมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา20919 (โควิด-19) จังหวัดตาก ปิดสถานที่ชั่วคราวและให้สถานประกอบการเป็นสถานที่กักตัว และเป็นสถานที่แยกกักกันผู้ติดเชื้อไว้ในโรงงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 13.57 น. โดย สวัสดิการ/สาธารณสุข

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569