หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงพื้นที่ประเมินภารนิเทศทุกแห่งในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  
 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นำโดย นางศุภพิชญ์  รินดี  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ประธานกรรมการและพร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ทุกแห่งเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
      1) โรงเรียนอนุบาลบาลตำบลแม่กาษา
      2) ศพด.บ้านแม่กื้ดใหม่ ม.3
      3) ศพด.บ้านโกกโก่ ม.4
      4) ศพด.บ้านแม่กืดสามท่า ม.5
      5) ศพด.บ้านน้ำดิบ  ม.6
      6) ศพด.บ้านแม่กืดสามท่าใหม่ ม.8
      7) ศพด.บ้านแม่กื้ดหลวง ม.12
      8) ศพด.บ้านแม่กาษา ม.14

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 14.59 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569