หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลแม่กาษา  
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.30 น.
  ประธานแม่บ้านมหาดไทย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด และทีมงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด พัฒนาการอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่
        - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
        - หน่วย ชป.กร. ที่ 302
        - สารวัตรกำนัน ตำบลแม่กาษา และทีมงาน
        - นางสุภาพร ชัยชนะ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่กาษา
        - นางสาวนารี  อุ่นใจ ผู้นำ อช.ตำบลแม่กาษา

         พร้อมทั้งนายบุญช่วย อุดจอมผู้ใหญ่บ้าน และทีมงาน /ชุด ชรบ. /อสม. บ้านใหม่ริมเมย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.)ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่
        1. นางยวง       สิงห์แก้ว  
        2. นายเสาร์     ชมภู
        3. นางน้อง    เอื้องหมี  
        4. นายโพธิ์    จอมจันทร์
        5. นางปุ๊ด      ไซคำ
        6. นางตั๋น      ใจเถิน
        7. นางบุญ       ตังจินา
        8. นายมัน      ทิสี
        9. นายฮ้อน    อ่อนตุ้ย
       10. นายเพ      บุญเต

        พร้อมกันนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลแม่กาษา พร้อมด้วยผู้นำ อช.ได้มอบเมล็ดพันธ์ุผัก ให้แก่ครัวเรือนในครั้งนี้ด้วย

ณ บ้านใหม่ริมเมย หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 10.29 น. โดย สวัสดิการ/สาธารณสุข

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569