หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
คณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. คณะกรรมการประเมินความพร้อมก้่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ได้ตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการป้องกัันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19  ซึ่งนายก๋วน หิรัญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กาษามอบหมายให้ นางศุภพิชญ์ รินดี หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัดอบต.แม่กาษา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดสามท่าและรพ.สต.บ้านโกกโก่ รพ.สต.บ้านแม่กาษา พร้อมคณะกรรมการประเมินร่วมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
ได้แก่
        1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกกโก่ หมู่ที่ 4
        2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 6
        3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กาษา หมู่ที่ 14


      

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14.17 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569