หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
คณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)  
 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. คณะกรรมการประเมินความพร้อมก้่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ได้ตรวจประเมินความพร้อมตามมาตรการป้องกัันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19  ซึ่งนายก๋วน หิรัญรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่กาษามอบหมายให้ นางศุภพิชญ์ รินดี หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัดอบต.แม่กาษา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กื้ดหลวงและรพ.สต.บ้านแม่กื้ดสามท่า พร้อมคณะกรรมการประเมินร่วมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มอีก จำนวน 5 แห่ง
ได้แก่
        1) โรงเรียนอนุบาลตำบลแม่กาษา
        2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าแม่กื้ดใหม่ หมู่ที่ 3
        3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 12
        4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมกื้ดสามท่า หมู่ที่ 5
        5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดสามท่าใหม่ หมู่ที่ 8


      

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14.02 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 87 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/22

ลำดับภาพที่ 2/22

ลำดับภาพที่ 3/22

ลำดับภาพที่ 4/22

ลำดับภาพที่ 5/22

ลำดับภาพที่ 6/22

ลำดับภาพที่ 7/22

ลำดับภาพที่ 8/22

ลำดับภาพที่ 9/22

ลำดับภาพที่ 10/22

ลำดับภาพที่ 11/22

ลำดับภาพที่ 12/22

ลำดับภาพที่ 13/22

ลำดับภาพที่ 14/22

ลำดับภาพที่ 15/22

ลำดับภาพที่ 16/22

ลำดับภาพที่ 17/22

ลำดับภาพที่ 18/22

ลำดับภาพที่ 19/22

ลำดับภาพที่ 20/22

ลำดับภาพที่ 21/22

ลำดับภาพที่ 22/22
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569