หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดใหม่ หมู่ที่ 3 คณะครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับเด็กช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ ในช่วงสถารการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19  
 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่กื้ดใหม่ หมู่ที่ 3  คุณครูวันจิตต์  สามารถ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับเด็กช่วงปิดเรียนกรณีพิเศษ ในช่วงสถารการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 10.56 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569