หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศ งดใช้ สนามกีฬา ลานกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส (COVID-19)จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้  
 

ประกาศ งดใช้ สนามกีฬา ลานกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส (COVID-19)จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณในความร่วมมือมา  ณ  โอกาสนี้
ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 1536/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ข้อที่ 7(13)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 13.55 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569