หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขั้นตอนขอชำระภาษี ช่วงโควิด 19  
 

📢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID -19 ) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แม่กาษา ขอความร่วมมือผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขอให้ท่านติดต่อชำระได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055-030154 ต่อ 106 , 095-6309900  061-2746642 , 095-8893883 ในวันและเวลาราชการ เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 11.39 น. โดย คุณ ตะวันรุ่ง พรมมา

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569