หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  
 

          ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้วันอาทืิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง
          ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-030154 ต่อ 103 โทรสาร 055-030154 ต่อ 108
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2564  

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 09.42 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569