หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  
 

        ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้วันอาทืิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง
       ผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2564 เวลา 10.01 น. โดย คุณ สุวิษา สอนแก้ว

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569