หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562
 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 4 แห่ง รวมถึงสถานศึกษาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยนอนุบาลตำบล และชุมชนตำบลแม่กาษา 16 หมู่บ้าน ร่วมกันทำการควบคุมป้องกันและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดโรคระบาดในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2562 เวลา 12.26 น. โดย สวัสดิการ/สาธารณสุข

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569