หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ส.ถ.5/7 (อย่างไม่เป็นทางการ)   30 พ.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ผ.ถ.5/7(อย่างไม่เป็นทางการ)  30 พ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 (อย่างไม่เป็นทางการ)  30 พ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ.5/8 (อย่างไม่เป็นทางการ)  30 พ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  15 พ.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5 พ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์  3 พ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประเมิณตลาดนัดหมู่ที่ 15 บ้านดอนสว่าง ตามมาตราการป้องกันเชื้อไวัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  1 พ.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4096 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ให้สถานที่จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564  26 ต.ค. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4093 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและให้สถานประกอบการเป็นสถานที่กักตัวภายในโรงงาน และเป็นสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อไว้ในโรงงาน สั่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2  26 ต.ค. 2564 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569