หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  5 มี.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  5 มี.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน  5 มี.ค. 2562 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ “เมืองฉอด เมืองนักอ่าน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  5 มี.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ดำเนินการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่  5 มี.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   5 มี.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  5 มี.ค. 2562 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา  5 มี.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562  5 มี.ค. 2562 473
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลศูนย์ประสานงานและคลีนิกนักลงทุนระดับตำบลแม่กาษา  5 มี.ค. 2562 48
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569