หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  15 พ.ย. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4302 / 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3126/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อ 1 และข้อ 2 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  12 พ.ย. 2564 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4274 / 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3890 / 2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  12 พ.ย. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5 พ.ย. 2564 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)   5 พ.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4235 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  5 พ.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4234 / 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3476/2564 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ข้อ 2 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  5 พ.ย. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4232 / 2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3887/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  5 พ.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์  3 พ.ย. 2564 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4161 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  1 พ.ย. 2564 38
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 40
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236