หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา ระดับอำเภอ  6 พ.ย. 2562 473
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมพิจารณา แผนงาน/โครงการ ปี 2563  6 พ.ย. 2562 127
หลักประกันสุขภาพ   งานมหกรรมรวมพลคนรักกองทุนสุขภาพจังหวัดตาก ปี2562  7 ต.ค. 2562 73
หลักประกันสุขภาพ   โครงการดูแลผู้ป่วยและผู้พิการติดบ้านติดเตียงที่บ้านในชุมชนตำบลแม่กาษา  12 ก.ย. 2562 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอาหารปลอดภัย  14 ส.ค. 2562 23
หลักประกันสุขภาพ   รางวัลตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น Long Term Care ระดับจังหวัด ประจำปี 2562   13 ส.ค. 2562 147
หลักประกันสุขภาพ   โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลแม่กาษา  12 ส.ค. 2562 17
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาตำบลแม่กาษา  23 ก.ค. 2562 33
หลักประกันสุขภาพ   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา  18 ก.ค. 2562 216
หลักประกันสุขภาพ   การประชุม พิจารณาแผนงานโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน โรคชิคุนกุนยา กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กาษา  18 ก.ค. 2562 80
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569