หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
OTOP บ้านโพธิ์ทอง  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : OTOP บ้านโพธิ์ทอง
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “แม่กาษา” จังหวัดตากบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านโพธิ์ทอง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกพืชไร่-นา-สวนมีพื้นที่การเกษตร อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและสร้างรายได้ให้ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นลักษณะเครือญาติ การช่วยเหลือเกื้อกูลยังคงดำรงอยู่พร้อมกับประเพณีวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองภาคเหนือการบริการท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นการคมนาคมที่สะดวก เดินทางปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1.บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา2.น้ำตกแม่กาษา 3.ถ้ำแม่อุษา เป็นถ้ำบนภูเขาหินปูน เส้นทางเดินเป็นป่ารกครึ้ม มีทั้งป่าไผ่สลับกับป่าดิบเขา จำพวกสัก ตะเคียน ยาง ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนถึงปากถ้ำ 200 เมตร จะพบต้นกระบากที่ใหญ่มากหลายคนโอบผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญได้แก่ ของที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่กาษา,กระเป๋าถัก/สาน,ไข่เค็มน้ำแร่การเดินทาง จาก กทม. ถึงหมู่บ้านจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดตาก ทางหลวงสายเอเซียหมายเลข 1 ระยะทางถึงสามแยกแม่สอด 426 ก.ม.เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทาง 92 ก.ม. จาก แม่สอดเลี้ยวขวา กม.ที่ 13 ถึงบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 11 ต.แม่กาษา ระยะทาง 8 กม.สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าหมู่บ้านได้สะดวกทั้งรถส่วนตัว รถประจำทาง หรือรถรับจ้าง มีสถานที่จอดรถ มีอารยสถาปัตย์รองรับทุกเพศวัย ผู้พิการ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีห้องน้ำบริการ มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือน มีร้านค้าให้บริการสินค้าที่จำเป็นติดต่อสอบถาม/สำรองบ้านพักโฮมสเตย์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด 055 – 532570 , นายประครอง ลังกาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง โทร.085-7252336 , นางสาวพัชราภรณ์ ภาพเจริญ โทร. 099-2675297
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : OTOP บ้านโพธิ์ทอง
 
ติดต่อ : OTOP บ้านโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง โทร.085-7252336 , นางสาวพัชราภรณ์ ภาพเจริญ โทร. 099-2675297
 
ผู้เข้าชม 739 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569