หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 – 2564 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต- [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569