หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ระหว่างตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2563)เพิ่่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 144  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569