หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา พ.ศ. 2561-2565 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569