หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่องระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ งดจัดงานโครงการ มหกรรมกีฬาตำบลแม่กาษา ประจำปี 2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 374  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 31-33/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 26/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569