หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ รายงานผลประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 196  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 31-33/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 26/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 23,24,25/2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 18/2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 14/2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569