หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายก๋วน หิรัญรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต.แม่กาษา [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
-รายงานอื่นๆ- [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569