หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักวินัยท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569