หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
นายรุ่งศักดิ์ เถื่อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการใช้บริการของหน่วยงานราชการ ณ จุดบริการโดยการสแกน QR Code [ 9 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ อบต.แม่กาษา [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 110  
 
-รายงานอื่นๆ- [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.064-353-1236