หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
 
 
 
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569