หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา


นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจันทนี ใยยวง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวจันทนี ใยยวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวศิริรัตน์ โยอินทร์
นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นางสาวสีดี โป่งดอยหลวง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางจุฬาลักษณ์ อรุณรัตน์ชยะกุล
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569