หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


 
นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
กองช่าง
 


 
นางสาวจันทนี ใยยวง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายธนาธรณ์ สีกาวี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวศิริพรรณ นันตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจิตรภาณุ แก้วกันยา
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวยุพเรศ คำพลอยนายพีระศักดิ์ ลังกาวง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569