หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


 
นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
กองการศึกษาฯ
 


 
นางสาวสีดี โป่งดอยหลวง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางจินตนา นายอง
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ


นางสาวสุริษา สอนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวฐิติมน แก้วฟู
ครู คศ.1


นางสาวพรพิมล ใจแก้วทิ
ครู คศ.1


นางนงคราญ อุชุการ
ครู คศ.1


นางสาวน้ำผึ้ง ปิ่นแก้ว
ครู คศ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569