หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
พนักงาน อบต.
 
 


 
นางศุภพิชญ์ รินดี
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
 
กองสวัสดิการสังคม
 


 
นางจุฬาลักษณ์ อรุณรัตน์ชยะกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวพรทิพย์ เปี้ยปินวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเจษฎา ลังกาวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569